You are here: Home >Archive for the ‘Gospodarka i finanse’ Category

Pieniądz wirtualny

W dobie dzisiejszego postępu technologicznego, coraz więcej osób korzysta z usług bankowości elektronicznej. Wpłacają oni swoje pieniądze na wirtualne konta bankowe, gdzie pojawia się elektroniczny zapis oznaczający saldo, stan środków pieniężnych danej osoby. W ten sposób pieniądz gotówkowy przekształca się w pieniądz wirtualny. Pieniądze wirtualne są jak najbardziej rzeczywiste, możemy je w każdej chwili wypłacić […]

Rynek pieniężny i kapitałowy

Miejscem obrotu papierami wartościowymi, a także innymi instrumentami finansowymi jest rynek. Rynek finansowy ze względu na kryterium czasu można podzielić na pieniężny i kapitałowy. Rynek pieniężny jest rynkiem krótkoterminowym, na którym dokonuje się obrotu zazwyczaj bezpiecznym papierami wartościowymi jak np. obligacje czy bony skarbowe. Jest to miejsce regulowania bieżącej płynności finansowej jednostek gospodarczych.   Z […]

Finanse

Finanse są pojęciem bardzo szerokim, nawiązującym do wielu obszarów ekonomii. Finanse kojarzą nam się przede wszystkim z pieniądzem i jego obiegiem w wyniku realizowanych transakcji finansowych. Z pojęciem finansów wiąże się także bankowość, która niejako stanowi podstawę wszelki rozliczeń dokonywanych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Nieodłącznym elementem finansów jest także ekonomia, która stanowi zbiór zasad i reguł, […]

Koszty związane z prowadzeniem konta bankowego

Każda osoba posiadająca konto bankowe, musi liczyć się z pewnymi opłatami, które będzie musiała odprowadzić z tego tytułu. Pierwszym rodzajem opłaty jest opłata za prowadzenie konta. U osób prywatnych ta opłata nie będzie zbyt duża, nie mniej jednak  u osób prywatnych może to już być spory wydatek, szczególnie że taką opłatę trzeba uiszczać co miesiąc. […]

Konta internetowe

Bankowość elektroniczna rozwija się bardzo prężnie ostatnimi latami. Jednym z jej elementów są konta internetowe, bez których wiele osób nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania. Na koncie internetowym zapisane są nasze dane, a także pokazane jest saldo dostępnych środków, którymi możemy dysponować. Poprzez konta elektroniczne dokonywać można płatności za zrealizowane zakupy, zlecać zlecenia stałe, a także […]

Lokaty

W sytuacji, gdy nasze dochody znacznie przewyższają nasze potrzeby, na koncie pozostają nam wolne środki w postaci oszczędności. Wiele osób trzyma je w domu, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób tracą one na wartości, z powodu zwiększającej się co roku inflacji. W tej sytuacji warto zaoszczędzone środki wpłacić na lokatę bankową, która spowoduje, […]

Bankomaty

Bankomaty są urządzenia pozwalającymi na wypłatę środków pieniężnych z naszego konta bankowego. W momencie wypłaty pieniądz elektroniczny zostaje zmaterializowany, dzięki czemu możemy im dysponować w obrocie gotówkowym. Bankomaty znajdują się najczęściej w miejscach ogólnodostępnych, gdzie dokonuje się duży przepływ ludzi. Bankomaty najczęściej są stawiane przez określone banki i dedykowane jego klientom, nie mniej jednak także […]

Fundusze emerytalne

Gdy po zakończeniu nauki w końcu zostajemy zatrudnieni, warto pomyśleć o wyborze odpowiedniego funduszu emerytalnego, aby zadbać o swoje środki finansowe na starość. Otwarte fundusze emerytalne stanowią drugi filar powszechnego systemu emerytalnego, który tworzą razem z ZUS. Co prawda trafia do nich tylko niewielka część naszego wynagrodzenia, nie mniej jednak stanowią one o wiele lepsze […]

Fundusze inwestycyjne

Ciekawą alternatywą dla lokat bankowych jest inwestycja w fundusze otwarte i zamknięte. W funduszach inwestycyjnych dokonuje się zakupu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, w zależności od charakteru funduszu. Rodzaje funduszów są bardzo zróżnicowane, dopasowane do preferencji wielu inwestorów, dlatego na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zróżnicowane są zarówno pod względem podejmowane ryzyka, a także […]

Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka polega na wypłacie dożywotniej emerytury pod zastaw domu. Jest to dobre rozwiązanie dla osób bezdzietnych, którzy nie mają komu przekazać swojego majątku, a mogą  jakoś z niego skorzystać jeszcze za życia. Odwrócona hipoteka jest oferowana przede wszystkim przez banki, gdzie powinny udać się osoby, zainteresowane takim dodatkiem finansowym do emerytury. Warunkiem odwróconej hipoteki, […]

Inflacja

Inflacja oznacza spadek siły nabywczej pieniądza, który powoduje, że z roku na rok możemy kupić coraz mniej za tą samą cenę. Bezpośrednim skutkiem inflacji jest wzrost cen na sklepowych półkach, który daje poczucie pustego portfela. Inflacja jest zjawiskiem normalnym w każdym nowoczesnym kraju, jest skutkiem przede wszystkim dodruku pieniądza. Wiele krajów, których dotknął kryzys finansowy, […]

Przelewy bankowe

Przelewy bankowe mogą być realizowane poprzez elektroniczne konta bankowe, które można otworzyć w stacjonarnych oddziałach banków, a także przez Internet. Przelew bankowy służy do regulowania płatności za zamówione dobra i wykonane usługi. Przelew może być bardzo szybko i łatwo wykonany za pośrednictwem konta internetowego w domu. Wyróżniamy przelewy bankowe zwykłe, które dostarczane są najczęściej w […]

Zlecenia stałe

Przelewy bankowe wykonywane za pośrednictwem konta internetowego muszą być każdorazowo potwierdzane przez ich zleceniodawcę za pomocą karty kodów. Gdy jednak u użytkownika pojawiają się pewne regularne płatności, może on zlecić bankowy wykonanie zleceń stałych. Zlecenia stałe polegają na automatycznym wykonaniu przelewu o określonej kwocie i w określonym terminie przez bank, bez każdorazowego potwierdzenia klienta. Oczywiście […]

Oprocentowanie

Oprocentowanie najczęściej jest związane z zaciąganiem pożyczek i  kredytów, a także zakładaniem lokat. Co ważne stopy procentowe naliczane w związku z kredytem zawsze będą o wiele większe od tych naliczanych od lokat z prostej przyczyny: bank chce zarobić na naszych środkach finansowych. Jeżeli  chodzi o kredyty, stopa procentowa może być stała lub zmienna w zależności […]

Karty płatnicze

Wiele osób posiadających konta bankowe zwraca się z wnioskiem do banku o wydanie karty płatniczej. Karty płatnicze służą do dokonywana płatności w miejscach do tego przeznaczonych, a także do wypłaty środków pieniężnych w postaci gotówkowej z bankomatów. Karty płatnicze są bardzo użyteczne, ponieważ nie musimy wcale nosić ze sobą gotówki, pod warunkiem, że w miejscu […]

Saldo konta bankowego

Po zalogowaniu się do naszego internetowego konta bankowego możemy poznać stan dostępnych środków finansowych, a także ich saldo. Saldo konta bankowego związane jest z realizowanymi wydatkami i otrzymanymi w danym okresie wpływami, stanowi niejako ich różnicę. Saldo pokazuje nam, czy więcej wydaliśmy, czy zarobiliśmy, może mieć więc bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli wydatków. […]

Pożyczki bez poręczycieli

Podczas oglądania telewizji, na pewno nieraz rzuciły nam się w oczy reklamy oferujące szybkie pożyczki bez poręczycieli. Pożyczka bez poręczycieli oznacza, że nie musimy wyznaczać osoby materialnie odpowiedzialnej za nasze zobowiązania wobec pożyczkodawcy. Wiąże się to więc z dużym ryzykiem dla osoby udzielającej pożyczkę, z kolei dla pożyczkobiorcy brzmi dosyć kusząco. Należy jednak pamiętać, że […]

Rodzaje lokat bankowych

Zakładając lokatę bankową, warto bliżej przyjrzeć się ofertom proponowanym przez różne banki. Istnieją różne rodzaje lokat, jedne bardziej, drugie mniej korzystne. Każdy rodzaj lokaty będzie wiązał się oczywiście z innymi warunkami, do których zaliczyć można wysokość oprocentowania, a także długość trwania lokaty. Pierwszym rodzajem, są lokaty zamrażające nasze środki na pewien czas, co oznacza, że […]

Raty kredytu

Gdy zaciągamy kredyt bankowy, musimy liczyć się z comiesięcznymi, cyklicznymi wydatkami, które pozwolą nam na uregulowanie zobowiązania wobec banku. Te płatności nazywamy ratami kredytu. Rata kredytu składa się  z części odsetkowej i kapitałowej, które w sumie dają kwotę naszej comiesięcznej płatności na rzecz jednostki, która nam tego kredytu udzieliła. Część kapitałowa raty jest spłatą wartości […]

Koszty uzyskania przychodu

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa polega na ponoszeniu kosztów i strat w celu osiągnięcia przychodów i zysków. Nie ma innego drogi do osiągnięcia przychodów finansowych, jak poniesienie w tym celu kosztów w odpowiedniej wysokości. Koszty uzyskania przychodu są to koszty określone odpowiednią ustawą, na podstawie których jednostce gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego oraz […]

Podróże biznesowe

Gdy jesteśmy zatrudnieni w wielkiej, międzynarodowej korporacji, na pewno często zdarzają nam się propozycje wyjazdów na różnego rodzaju podróże biznesowe. Taka podróżą może być na przykład szkolenie, mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracowników w różnych zakresach np. finansów i podatków. Inne podróże biznesowe mają na celu spotkanie się z potencjalnym klientem i zainteresowanie […]

Notowania giełdowe

Osoby inwestujące w instrumenty finansowe na giełdzie, często muszą zwracać uwagę na ich notowania. Notowania giełdowe są to kursy wybranych papierów wartościowych, których wartość zmienia się podczas sesji giełdowej. Notowanie mówi o wartości danego instrumentu finansowego w określonej chwili, a więc o cenie, po której można taki instrument kupić i sprzedać. Dla inwestora posiadającego papiery […]

Anioły biznesu

W przypadku, gdy masz konkretny pomysł na biznes, a niestety nie masz wystarczających środków aby go zrealizować, twoją szansą jest znalezienie osoby, która w twój pomysł zainwestuje, oczywiście za odpowiednią opłatą. Anioły biznesu są to więc osoby, które wykorzystują cudze pomysły, pomagają w ich realizacji od strony finansowej, a następnie czerpią z tego korzyści. Oczywiście […]

Kredyty inwestycyjne

Wiele osób pragnących rozpocząć własny biznes, musi włożyć to wiele środków finansowych, które nie zawsze są pod ręką. Dla takich osób bank przygotowały specjalną ofertę, jaką są kredyty inwestycyjne. Takie kredyty są udzielane osobą prowadzącym działalność gospodarczą, a także posiadającym dużą zdolność kredytową. Z uwagi na swój charakter są to raczej wysokie kredyty, zaciągane na […]

Inwestorzy

Na rynku finansowym występują podmioty, które zajmują się obrotem instrumentami finansowymi. Takie osoby są nazywane inwestorami – angażują swoi własne lub obce środki w celu wygenerowania zysku i zwiększenia swojego bogactwa. Zazwyczaj celem inwestorów jest zwiększenie wartości instrumentów finansowych znajdujących się w ich portfelu, nie mniej jednak zarabiają oni także na spadkach poprzez tzw. krótką […]

Obligacje Skarbu Państwa

Jeżeli interesują nas tylko bezpieczne inwestycje, w związku z którymi nie powstaje duże ryzyko finansowe, powinniśmy zwrócić uwagę na obligacje Skarbu Państwa. Są to obligacje o znikomym poziomie ryzyka, są oparte o majątek kraju, co powoduje, że ryzyko niewypłacalności pojawia się tylko w momencie problemów finansowych państwa prowadzących do jego bankructwa, co raczej się nie […]

Rodzaje inwestycji

Jeżeli posiadamy wystarczająco środków finansowych, warto zdecydować się na podjęcie jakiegoś rodzaju inwestycji. Wybór inwestycji nigdy nie jest łatwy, szczególnie ze względu na towarzyszące im ryzyko finansowe, a więc ryzyko utraty zainwestowanych środków. Podstawową klasyfikacją inwestycji jest ich podział na finansowe i rzeczowe. Inwestycje finansowe są to przede wszystkim papiery wartościowe, a więc instrumenty finansowe, […]

Kryzysy finansowe

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze znacznymi spadkami na niemalże wszystkich rynkach finansowych. Kiepska koniunktura rynku była wywołana kryzysem finansowym, który dotknął Stany Zjednoczone, a następnie rozprzestrzenił się na cały świat w 2007r. Nie był to jednak pierwszy kryzys, który dotknął nasza gospodarkę. Kryzysy finansowe pojawiają się na świecie co jakiś czas i bardzo […]

Finanse publiczne

Finanse publiczne związane są z funkcją socjalną państwa, mającą na celu zapewnienie równych warunków finansowych dla wszystkich obywateli. Oczywiście w związku z realizacją tej funkcji państwo ponosi pewne koszty, które są finansowe z podatków płaconych przez tychże obywateli. Głównym źródłem dochodów są więc tutaj podatki ściągane przez odpowiednie, państwowe aparaty przymusu, natomiast głównym celem wydatkowania […]

Konta oszczędnościowe

Gdy posiadamy odłożone na koncie bankowym środki finansowe, warto zastanowić się nad otworzeniem konta oszczędnościowego. Konto oszczędnościowe jest kontem działającym w danym banku, które ma na celu pomnażanie wartości naszych oszczędności. Zazwyczaj posiadają one oprocentowanie wyższe niż lokaty, dlatego są dla nich dobrą alternatywą, chociaż działają całkiem podobnie. Środki wpłacone na takie konto podlegają oprocentowaniu […]