You are here: Home > Gospodarka i finanse > Raty kredytu

Raty kredytu

money---coins-and-banknotes-1429268-mGdy zaciągamy kredyt bankowy, musimy liczyć się z comiesięcznymi, cyklicznymi wydatkami, które pozwolą nam na uregulowanie zobowiązania wobec banku. Te płatności nazywamy ratami kredytu. Rata kredytu składa się  z części odsetkowej i kapitałowej, które w sumie dają kwotę naszej comiesięcznej płatności na rzecz jednostki, która nam tego kredytu udzieliła. Część kapitałowa raty jest spłatą wartości początkowej kredytu, a więc kwoty rzeczywistej, którą pożyczyliśmy i otrzymaliśmy od banku.

 

Z kolei część odsetkowa raty kredytowej jest związana z naliczaniem oprocentowania od zaciągniętego kredytu, stanowi zysk banku z tytułu udzielenia kredytu. Często zdarza się, że część odsetkowa przekracza wysokość części kapitałowej – dotyczy to w szczególności pożyczek o podwyższonym ryzyku, a także tych, udzielanych na bardzo długi okres czasu. Poprzez oprocentowanie kredytu bank niejako ubezpiecza się od ryzyka niespłacenia go w całości przez kredytobiorcę. Po spłaceniu wszystkich przewidzianych umową rat kredytu, umowę kredytu uważa się za zakończoną.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.