You are here: Home > Gospodarka i finanse > Finanse

Finanse

economy-crisis-2-1157866-mFinanse są pojęciem bardzo szerokim, nawiązującym do wielu obszarów ekonomii. Finanse kojarzą nam się przede wszystkim z pieniądzem i jego obiegiem w wyniku realizowanych transakcji finansowych. Z pojęciem finansów wiąże się także bankowość, która niejako stanowi podstawę wszelki rozliczeń dokonywanych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Nieodłącznym elementem finansów jest także ekonomia, która stanowi zbiór zasad i reguł, którymi podmioty mogą się posługiwać w toku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 

Duży związek z finansami mają także funkcje, których realizacja zapewnia stabilne i efektywne działania całego systemu finansowego danego państwa. Finanse są więc nauką bardzo obszerną, ale także realną, ponieważ wiele przykładów ich zastosowania znajdujemy w naszym codziennym życiu. W dzisiejszym świecie finanse odgrywają bardzo dużą rolę, można powiedzieć że cały świat opiera się na nich. Bez systemu finansowego nie byłoby możliwe funkcjonowanie globalnej ekonomii, która stanowi podstawy finansów krajów w niej uczestniczących.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.