You are here: Home > Gospodarka i finanse > Saldo konta bankowego

Saldo konta bankowego

Po zalogowaniu się do naszego internetowego konta bankowego możemy poznać stan dostępnych środków finansowych, a także ich saldo. Saldo konta bankowego związane jest z realizowanymi wydatkami i otrzymanymi w danym okresie wpływami, stanowi niejako ich różnicę. Saldo pokazuje nam, czy więcej wydaliśmy, czy zarobiliśmy, może mieć więc bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli wydatków. Jeżeli saldo naszego konta ma kolor czerwony, oznacza to, że jesteśmy na minusie, że wydatki przekraczają wpływy.

 

Nie jest to dobra sytuacja, ponieważ nie pozwala ona na tworzenie oszczędności, które są kluczowym czynnikiem budowania majątku osobistego. Natomiast gdy nasze saldo jest w kolorze takim samym jak aktualnie dostępne środki finansowe oznacza to, że jesteśmy na plusie, nasze finanse w tym miesiącu pozwoliły nam na odłożenie oszczędności. Saldo konta niesie ze sobą wiele istotnych informacji, warto przywiązywać do niego uwagę podczas sprawdzania stanu konta, ponieważ pozwoli nam to na bieżącą kontrolę wydatków.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.