You are here: Home > Gospodarka i finanse > Notowania giełdowe

Notowania giełdowe

Osoby inwestujące w instrumenty finansowe na giełdzie, często muszą zwracać uwagę na ich notowania. Notowania giełdowe są to kursy wybranych papierów wartościowych, których wartość zmienia się podczas sesji giełdowej. Notowanie mówi o wartości danego instrumentu finansowego w określonej chwili, a więc o cenie, po której można taki instrument kupić i sprzedać. Dla inwestora posiadającego papiery wartościowe danej spółki lepiej jest, gdy jej notowania giełdowe rosną, ponieważ oznacza to, że po coraz wyższej cenie może on taki instrument sprzedać i zarobić na różnicy między ceną zakupu, a sprzedaży.

 

Notowania giełdowe powinny być na bieżąco obserwowane przez osoby inwestujące, ponieważ każda informacja o danej spółce, ma na nie wpływ. Notowania giełdowe zmieniają się dynamicznie, szybko, nieraz kwestia szybkiej sprzedaży jest szansą na nie poniesienie strat. Gra na giełdzie potrafi być więc bardzo stresująca, ponieważ inwestor obraca na niej niemałymi kwotami, w przypadku straty może ponieść znaczne koszty finansowe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.