You are here: Home > Gospodarka i finanse > Kryzysy finansowe

Kryzysy finansowe

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze znacznymi spadkami na niemalże wszystkich rynkach finansowych. Kiepska koniunktura rynku była wywołana kryzysem finansowym, który dotknął Stany Zjednoczone, a następnie rozprzestrzenił się na cały świat w 2007r. Nie był to jednak pierwszy kryzys, który dotknął nasza gospodarkę. Kryzysy finansowe pojawiają się na świecie co jakiś czas i bardzo szybko się rozprzestrzeniają, co jest spowodowane licznymi zależnościami pomiędzy rynkami finansowymi danych krajów.

 

Żaden rynek nie działa samodzielnie, dlatego też zmiany na rynku krajowym, prowadzą do zmian na rynku międzynarodowym, co w przypadku kryzysu finansowego może mieć ogromne skutki finansowe dla globalnej gospodarki. Z kryzysami finansowymi można oczywiście walczyć podejmując odpowiednie kroki jak np. obniżenie stóp procentowych, dzięki czemu więcej inwestorów zdecyduje się założyć własny biznes, przez co gospodarka wzrośnie, a stąd już nie duży krok do wyjścia z kryzysu. Nie mniej jednak wszystkie działania podejmowane w czasie trwania kryzysu muszą być dogłębnie przemyślane – niewłaściwe zmiany mogą prowadzić do załamania się globalnego rynku finansowego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.