You are here: Home > Gospodarka i finanse > Podróże biznesowe

Podróże biznesowe

airplane-1437081-mGdy jesteśmy zatrudnieni w wielkiej, międzynarodowej korporacji, na pewno często zdarzają nam się propozycje wyjazdów na różnego rodzaju podróże biznesowe. Taka podróżą może być na przykład szkolenie, mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności pracowników w różnych zakresach np. finansów i podatków. Inne podróże biznesowe mają na celu spotkanie się z potencjalnym klientem i zainteresowanie go ofertą firmy. Wszelkie koszty związane z tymi podróżami pokrywa pracodawca, ponieważ może je wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Podróże biznesowe wiążą się z licznymi wydatkami jak np. dieta, koszt noclegu i dojazdu. Dieta wypłacana jest pracownikowi w określonej wysokości, podanej w ustawodawstwie finansowym.

 

Pracodawca jest zobowiązany do zwrotu także innych wydatków związanych z podróżą biznesową, jeżeli zobowiązał się do tego poprzez zawarcie wiążącej umowy ze swoim pracownikiem, na podstawie której, przysługuje zwrot takich wydatków. Dzięki podróżą biznesowym firma ma szansę na osiągnięcie dodatkowych przychodów, zwiększenie dynamiki rozwoju, a co za tym idzie na poprawienie swojego stanu finansowego i majątkowego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.