You are here: Home > Gospodarka i finanse > Finanse publiczne

Finanse publiczne

money-in-the-chimney-2-1089075-mFinanse publiczne związane są z funkcją socjalną państwa, mającą na celu zapewnienie równych warunków finansowych dla wszystkich obywateli. Oczywiście w związku z realizacją tej funkcji państwo ponosi pewne koszty, które są finansowe z podatków płaconych przez tychże obywateli. Głównym źródłem dochodów są więc tutaj podatki ściągane przez odpowiednie, państwowe aparaty przymusu, natomiast głównym celem wydatkowania tych środków finansowych są różnego rodzaju udogodnienia na rzecz obywateli, a także wyrównywania szans pomiędzy nimi.

 

Finanse publiczne są więc związane z motywem państwa, a raczej społeczeństwa opiekuńczego, a więc takiego, który ponosi koszty z własnych środków finansowych, aby inni, biedniejsi, mogli uzyskiwać różnego rodzaju zasiłki, dodatki, świadczenia i tym samym zwiększać swoje dochody. Finanse publiczne funkcjonują niemal w każdym rozwiniętym kraju, dzięki czemu wyrównywanie poziomu dochodów dokonuje się także w skali międzynarodowej, co ma znaczny wpływ na stan globalnej gospodarki finansowej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.