You are here: Home >Archive for June, 2019

Budowa podatków.

Podatek jest oparty na wielu przepisach prawnych oraz innych uregulowaniach, które określają jego istotę i wymiar. Najważniejsze elementy składające się na ogólną budowę podatku to: – podmiot podatku, – przedmiot podatku, – podstawa podatku, – stawki podatkowe, – skale podatkowe, – ulgi podatkowe, – zwolnienia podatkowe, – wyłączenia z podatku. Jako podmiot podatku określani są […]

Podatek akcyzowy – funkcje podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest w teorii łatwy w poborze ale niestety w Polsce nie wygląda to tak dobrze z powodu skomplikowanej konstrukcji podatku oraz częstych zmian w przepisach. Mimo tego jest to jeden z najważniejszych podatków jeśli chodzi o wpływy do budżetu, stanowi około 30% wszystkich z nich. Podatkowi akcyzowemu podlegają: – produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych […]

Przerzucanie podatku.

Wybór formy prawnej firmy w znacznym stopniu wpływa na sposób jej prowadzenia. Im lepiej jest dopasowana forma prawna firmy do danego rodzaju wykonywania działalności tym prowadzenie firmy bywa znacznie łatwiejsze. Jednocześnie forma prawna wpływa na to, jaką formę opodatkowania w danej firmie warto wybrać. Dobrym rozwiązaniem przy wybieraniu formy opodatkowania jest skorzystanie z doradztwa. Pozwala […]