You are here: Home >Archive for December, 2017

O usługach księgowych

Biura oferują prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT. W ofercie biur można liczyć na przygotowanie rocznego zeznania, które uwzględnia wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami. W przypadku kontroli podatkowych biura reprezentują Klienta przed urzędem. W ofercie biur znaleźć można rozliczenia na […]

Rachunkowość i księgowość

W imieniu Klienta biuro składa comiesięczne deklaracje podatkowe na potrzeby rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Biura reprezentują Klienta przed właściwym urzędem jeśli dojdzie do kontroli podatkowej. Biuro księgowe może przeprowadzić rozliczenia na zasadach ryczałtu. Wiadomo, że obecnie najbardziej interesującą usługą dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych jest pełna księgowość warszawa. Okazuje się, że naprawdę sporo […]

Jak wybrać biuro księgowe?

Warto zapoznać się z ofertą licznych biur księgowych w Warszawie. Okazuje się, że w stolicy konkurencja w tym zakresie jest bardzo spora, a to dobrze wpływa na rynek. Klienci mają znacznie większy wybór, dzięki czemu księgowość się rozwija, bo biura prześcigają się w coraz to nowszych rozwiązaniach dla przedsiębiorstw. Z usług księgowości korzystają małe, duże […]

Nowoczesne rozwiązania w księgowości

Księgowość elektroniczna to jedna z nowych ofert biur księgowych, która wkroczyła na polski rynek i cieszy się naprawdę dużą popularnością. Biura zajmują się rozliczaniem na zasadzie książki przychodów i rozchodów – nie tylko prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W ofercie biur można liczyć na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości […]

Biura księgowe w Warszawie

Biura księgowe przygotowują kompleksową dokumentację, która zawiera przyjętą przez podmiot politykę rachunkowości. Opracowują projekty zakładowego planu kont. Biura rejestrują zdarzenia gospodarcze we właściwych ewidencjach zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Biura prowadzą ewidencję środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych. W ofercie biur księgowych można liczyć na prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT od […]

Księgowość elektroniczna

Biura przygotowują i składają w imieniu Klienta comiesięczne deklaracje podatkowe na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym. Biura księgowe zajmują się przygotowywaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych. Przygotowują sprawozdania statystyczne dla Głównego Urzędu Statystycznego. Biura przygotowują sprawozdania dla Narodowego Banku Polskiego. W ofercie biur można znaleźć przygotowanie rachunku Cash Flow czyli przepływów pieniężnych. Biura przygotowują […]

Usługi księgowe w stolicy

Biura zajmą się rozliczaniem najmu prywatnego, obsługą kadrowo-płacową i nie tylko. W ofercie biur można skorzystać z porad księgowych, rozliczania dofinansowania z PFRON, deklaracji rocznej PIT, sprawozdań dla GUS. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to najważniejsze zadanie biur księgowych. Biura zajmują się również obsługą płacową czyli tzw. outsourcingiem płac, obsługą kadrową czyli outsourcingiem kadr, wsparciem korporacyjnym w […]

Pełna księgowość w Warszawie

Wiele biur wykonuje wszystkie czynności w ramach jednej zryczałtowanej ceny za usługi. Istnieje możliwość zlecenia usług biurom w konkretnym zakresie. Można np. zlecić biurom księgowym prowadzenie rejestrów VAT czy też sporządzanie deklaracji VAT-7. Biura księgowe mogą pomóc w zakładaniu działalności gospodarczej. W ofercie biur znajduje się przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i […]

Pełna księgowość

Wiele biur księgowych zajmuje się kompleksowymi usługami dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wśród nich można liczyć na prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów. Biura zajmą się sporządzaniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz prowadzeniem ewidencji obrotu magazynowego. Biuro zajmuje się prowadzeniem ewidencji do celów podatku VAT. […]

Kompleksowe usługi księgowe

W ofertach biur księgowych można liczyć na opracowywanie Zakładowych Planów Kont, a także rozliczanie w zakresie podatku dochodowego, to oferuje księgowość biuro rachunkowe. Biura sporządzają sprawozdania finansowe i opracowują wnioski kredytowe. Oferta biur dotyczy także sporządzania sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, zazwyczaj wystracza do tego księgowość online. Poza tym biura reprezentują podatnika przed Urzędem Skarbowym, […]