You are here: Home > Gospodarka i finanse > Rodzaje inwestycji

Rodzaje inwestycji

run-for-profit-concept-1-1417327-mJeżeli posiadamy wystarczająco środków finansowych, warto zdecydować się na podjęcie jakiegoś rodzaju inwestycji. Wybór inwestycji nigdy nie jest łatwy, szczególnie ze względu na towarzyszące im ryzyko finansowe, a więc ryzyko utraty zainwestowanych środków. Podstawową klasyfikacją inwestycji jest ich podział na finansowe i rzeczowe. Inwestycje finansowe są to przede wszystkim papiery wartościowe, a więc instrumenty finansowe, które możemy zakupić na rynku za pośrednictwem biura maklerskiego lub też prywatnie. Inwestycji rzeczowe z kolei, są to inwestycji w nieruchomości i ruchomości, składniki zazwyczaj zaliczane do aktywów trwałych.

 

Tym, co różni te inwestycji jest przede wszystkim wysokość wkładu – przy inwestycjach finansowych nie musimy wykładać zbyt dużej ilości środków finansowych, przynajmniej na początek. Z kolei inwestycje rzeczowe wymagają zazwyczaj sporych nakładów, do których niestety nie każdy ma dostęp. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj wraz ze wzrostem wielkości inwestycji, idzie także wzrost dochodów, warto więc rozszerzać swoje inwestycje.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.