You are here: Home > Gospodarka i finanse > Inwestorzy

Inwestorzy

business-graphics-1428656-mNa rynku finansowym występują podmioty, które zajmują się obrotem instrumentami finansowymi. Takie osoby są nazywane inwestorami – angażują swoi własne lub obce środki w celu wygenerowania zysku i zwiększenia swojego bogactwa. Zazwyczaj celem inwestorów jest zwiększenie wartości instrumentów finansowych znajdujących się w ich portfelu, nie mniej jednak zarabiają oni także na spadkach poprzez tzw. krótką sprzedaż. Na rynku finansowym występuje znacznie więcej inwestorów instytucjonalnych niż prywatnych z prostej przyczyny – posiadają oni więcej środków, którymi mogą manewrować próbując zdywersyfikować ryzyko inwestycji w poszczególne papiery wartościowe znajdujące się w ich portfelu.

Inwestorzy instytucjonalni zarabiają jednak tylko na odpowiednich opłatach i prowizjach, natomiast zyski z inwestycji przekazują właścicielom środków, na których rachunek działają. Posiadają oni potrzebną wiedzę w zakresie znajomości rynku i instrumentów finansowych, która pozwala im maksymalizować zyski z podejmowanych inwestycji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.