You are here: Home > Gospodarka i finanse > Fundusze emerytalne

Fundusze emerytalne

Gdy po zakończeniu nauki w końcu zostajemy zatrudnieni, warto pomyśleć o wyborze odpowiedniego funduszu emerytalnego, aby zadbać o swoje środki finansowe na starość. Otwarte fundusze emerytalne stanowią drugi filar powszechnego systemu emerytalnego, który tworzą razem z ZUS. Co prawda trafia do nich tylko niewielka część naszego wynagrodzenia, nie mniej jednak stanowią one o wiele lepsze źródło lokowania swoich oszczędności niż ZUS. Fundusze emerytalne inwestują nasze środki, dzięki czemu pomnażają kapitał, który zostanie wypłacony nam w formie emerytury po przekroczeniu wieku emerytalnego.

 

Trzeba jednak pamiętać, że jako pracownicy mamy do wyboru wiele funduszy, trzeba więc dokładnie przeanalizować sytuację każdego z nich. Lepsze zarządzanie funduszem oznacza więcej środków finansowych, które potem zostaną nam wypłacone. Fundusze emerytalne zawsze informują swoich członków o ilości jednostek uczestnictwa, które dotychczas zostały zgromadzone na naszym koncie. Emerytura zostanie określona i wypłacona właśnie na podstawie ilości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na koncie uczestnika, warto więc wybrać fundusz, który osiąga najlepsze wyniki.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.