You are here: Home >Archive for January, 2010

Klasyfikacja podatków 2.

Nie da się ukryć, że o wiele bezpieczniej i spokojniej czujemy się w momencie, gdy mamy pewność co do tego, że w razie problemów finansowych posiadamy oszczędności. Bez wątpienia bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli odpowiednie zabezpieczenie finansowe i żebyśmy nie musieli martwić się o to, co przyniesie przyszłość. Niestety jednak generowanie oszczędności to coś, […]

Pojęcie podatku.

W literaturze podmiotu podatek określany jest jako przymusowe i nieodpłatne świadczenie na rzecz rządu centralnego. Ekonomiści jednak nieco rozszerzają te definicję na swoje potrzeby, zwracając uwagę, że jest to świadczenie: – bezzwrotne, – ogólne, – pobierane również przez inne związki publicznoprawne, – ściśle regulowane aktami prawnymi, – służące zasilaniu kas publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe […]

Problem podwójnego opodatkowania.

Problem podwójnego opodatkowania polega na tym, że ten sam dochód lub majątek należący do jednego podatnika jest opodatkowywany dwukrotnie. Może to mieć charakter krajowy lub międzynarodowy. Z podwójnym opodatkowaniem w tym samym kraju mamy do czynienia kiedy na przykład osoba prawna po opodatkowaniu swojego dochodu rozdziela go między akcjonariuszy, a ci także muszą zapłacić podatek […]