You are here: Home > Gospodarka i finanse > Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa polega na ponoszeniu kosztów i strat w celu osiągnięcia przychodów i zysków. Nie ma innego drogi do osiągnięcia przychodów finansowych, jak poniesienie w tym celu kosztów w odpowiedniej wysokości. Koszty uzyskania przychodu są to koszty określone odpowiednią ustawą, na podstawie których jednostce gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego oraz do uwzględniania kwot tych wydatków przy obliczaniu zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

 

W przypadku dużych firm, koszty uzyskania przychodu mają kluczowe znaczenie, ponieważ znacznie obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego też wiele jednostek stara się jak najwięcej wydatków zaklasyfikować do tej kategorii. Bez wątpienia jest to dobra strategia finansowa, nie mniej jednak wszystkie takie działania muszą być wykonywane w granicy prawa. Odpowiednią klasyfikację kosztów uzyskania przychodów urząd skarbowy może skontrolować, w takiej sytuacji lepiej, aby wszystko było uregulowane zgodnie z przepisami prawa, ponieważ niewłaściwa klasyfikacja może narazić jednostkę na sankcję, a co za tym idzie powstanie strat finansowych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.