You are here: Home >Archive for May, 2019

Funkcje podatków – funkcja alokacyjna podatków, podatki i ich funkcje

Wszystkie podatki mają określoną funkcję w systemie gospodarczym, nie zawsze jednak zamierzoną przez ustawodawcę, każda funkcje podatków ma konkretny cel. Oczywiste jest, że najważniejsza jest tak zwana funkcja dochodowa (fiskalna), która polega na zapewnieniu finansowania środków publicznych. Poza tym podatki mają także funkcje pozafiskalne, takie jak: Poszczególne podatki i ich funkcje funkcja alokacyjna podatków – […]