You are here: Home > Gospodarka i finanse > Rynek pieniężny i kapitałowy

Rynek pieniężny i kapitałowy

Miejscem obrotu papierami wartościowymi, a także innymi instrumentami finansowymi jest rynek. Rynek finansowy ze względu na kryterium czasu można podzielić na pieniężny i kapitałowy. Rynek pieniężny jest rynkiem krótkoterminowym, na którym dokonuje się obrotu zazwyczaj bezpiecznym papierami wartościowymi jak np. obligacje czy bony skarbowe. Jest to miejsce regulowania bieżącej płynności finansowej jednostek gospodarczych.

 

Z kolei rynek kapitałowy jest rynkiem długoterminowym, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi o podwyższonym ryzyko jak np. akcjami, opcjami, swapami. Jest to często miejsce transakcji spekulacyjnych, które pozwalają na osiągnięcie dużego zysku w krótkim czasie, nie mniej jednak związane są także z bardzo wysokim ryzykiem finansowym. Inwestorzy szukając odpowiednich dla nich inwestycji korzystają zarówno z rynku pieniężnego, jak i kapitałowego. W poszukiwaniu odpowiedniej inwestycji powinno wziąć pod uwagę przede wszystkim akceptowany przez nich poziom ryzyka i na tej podstawie dokonać wyboru rodzaju rynku finansowego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.