You are here: Home > Podatki > Przerzucanie podatku.

Przerzucanie podatku.

Wybór formy prawnej firmy w znacznym stopniu wpływa na sposób jej prowadzenia. Im lepiej jest dopasowana forma prawna firmy do danego rodzaju wykonywania działalności tym prowadzenie firmy bywa znacznie łatwiejsze. Jednocześnie forma prawna wpływa na to, jaką formę opodatkowania w danej firmie warto wybrać. Dobrym rozwiązaniem przy wybieraniu formy opodatkowania jest skorzystanie z doradztwa. Pozwala to często na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmę oraz na optymalizację podatkową.

Doradztwo w zakresie wyboru poszczególnych form opodatkowania firm świadczą bardzo często firmy księgowe, które posiadają również uprawnienia do realizowania doradztwa podatkowego. Forma opodatkowania wpływa również na formę prowadzenia księgowości w danej firmie. Jednocześnie nie można zapominać, że nie zawsze w firmach dobrym rozwiązaniem jest decydowanie się na korzystanie z odliczeń VAT, co wynika z możliwego do uzyskania obrotu w ramach działalności gospodarczej danej firmy. Jeśli obrót nie jest odpowiednio duży odliczenia VAT nie będą opłacalne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.