Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Podatek akcyzowy.

Tagi dodane do wpisu przez Admina: , napisany: May 10, 2010

Podatek akcyzowy jest w teorii łatwy w poborze ale niestety w Polsce nie wygląda to tak dobrze z powodu skomplikowanej konstrukcji podatku oraz częstych zmian w przepisach. Mimo tego jest to jeden z najważniejszych podatków jeśli chodzi o wpływy do budżetu, stanowi około 30% wszystkich z nich. Podatkowi akcyzowemu podlegają:

– produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz ich wyprowadzanie ze składu podatkowego,

– sprzedaż wyrobów akcyzowych na terenie kraju,

– eksport i import wyrobów akcyzowych,

– nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Akcyzie podlega wiele innych działań dotyczących wyrobów akcyzowych takich jak używanie ich na pokazach czy w reklamie, a także wszelkie braki i ubytki powstałe w procesach produkcji, transportu i magazynowania tych towarów. Prawodawca dopuszcza jednak możliwość zwolnienia ubytków z opłacania podatku ale tylko do wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. W tym celu muszą zostać spełnione warunki określające procedury postępowania przy powstaniu ubytków. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu, chyba, że przepisy stanowią inaczej. Stawki tego podatku wyrażane są w formie procentu podstawy opodatkowania, kwoty na jednostkę wyrobu lub procencie ceny detalicznej. Podstawą opodatkowania jest kwota należna za sprzedaż lub dostarczenie wyrobu w przypadku stawki procentowej. Natomiast jeśli chodzi o stawkę kwotową to za podstawę przyjmuje się ilość wyrobów. Stawki te są stałe i z góry ustalone.

Podatnikiem jest każda osoba fizyczna, prawna oraz organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających akcyzie. Wiele towarów jest zwolnionych z tego podatku. Po pierwsze jest to eksport wyrobów akcyzowych. W dalszej kolejności to piwo, wino i inne napoje fermentowane przez osoby fizyczne na własny użytek i nie przeznaczone na sprzedaż. Kolejnym wyrobem jest energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Wiele zwolnień można uzyskać na podstawie umów międzynarodowych lub gdy wymagają tego przepisy Unii Europejskiej.

Podobne wpisy

image Prowadzenie swojej firmy często wymaga korzystania z wysokiej klasy oprogramowania, które sprawia, że prowadzenie działalności jest znacznie prostsze i przyjemniejsze dla każdej osoby. Można na odpowiednim działaniu naprawdę wiele zyskać i czerpać z niego gigantyczną radość. Decydowanie się na odpowiednie produkty jest zatem w takiej sytuacji prawdziwym strzałem w dziesiątkę i gwarancją czerpania z niego maksymalnej radości i satysfakcji. Tym samym jak najbardziej warto stawiać na odpowiednie produkty dla siebie, które bardzo dobrze sprawdzą się w swoim zadaniu i będą niezwykle przyjemne i korzystne dla każdej osoby. Postawienie na najlepsze produkty jest zatem niezbędne do tego, aby można było czerpać z nich bardzo dużą radość i zadowolenie. Oprogramowanie jest wręcz niezbędne. Można dzięki niemu na przykład bardziej komfortowo wystawiać faktury. Dla firm przydadzą się również usługi księgowe, a korzystny będzie także program do kantoru, jeżeli ktoś prowadzi ten typ działalności.