You are here: Home > Podatki > Wysokość podatków

Wysokość podatków

Okazuje się bowiem, że są one wyższe niż w wielu krajach na całym świecie. Wystarczy skonfrontować to z poziomem zarobków, aby przekonać się, jak wiele tracimy na wysokości podatków. Podajmy prosty przykład. Osoba, która zarabia netto 2500 zł, tak naprawdę kosztuje pracodawcę ponad 4000 złotych. Skąd takie koszty zatrudnienia i utrzymania pracownika? Otóż bardzo dużo pobiera od pracodawcy i tym samym z pensji pracownika ZUS. Każdego miesiąca bowiem opłacana jest składka zdrowotna, emerytalna, a także rentowa i chorobowa.

Dodatkowo, obowiązek pracodawcy jest opłacanie składki na Fundusz Pracy. Wszystkie wymienione tutaj opłaty należą do podatków dochodowych każdej osoby fizycznej, która jest zatrudniona w stosunku umowy o pracę. Podatki płacone przez każdego Polaka to nie tylko te, które wynikają z jego zatrudnienia. Podatki płacimy bowiem na co dzień, chociaż oczywiście wcale o nich nie myślimy. Podczas codziennych zakupów opłacamy bowiem podatki VAT oraz akcyzy, które zostały już wcześniej wliczone w cenę oferowanych produktów. Pieniądze z podatków w dużej mierze przeznaczane są na wypłaty emerytur i rent, a także na utrzymanie publicznej służby zdrowia i oświaty.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.