You are here: Home > Podatki > Różnice między mikro i makro ekonomią.

Różnice między mikro i makro ekonomią.

Pojęcie ekonomii znane jest prawie każdemu, chociażby w stopniu minimalnym. Jest to ogólne pojęcie dotyczące wykorzystania jak najlepiej danych środków by jak najszybciej i najefektywniej wygenerować z nich jakiś zysk. Materiałem, który można rozważać jako podmiot ekonomiczny, może być na przykład wiedza, którą zdobywamy, poszerzamy, inwestujemy w nią, by później móc z niej jak najlepiej skorzystać i samemu odnieść dzięki niej sukces czy zarobek, który pozwoli utrzymać rodzinę. Jednak czy mamy świadomość tego, że istnieje pojęcie makro i mikro ekonomii i na czym w ogóle to polega?

mikro i makro ekonomia

Mikroekonomia, będąca gałęzią głównego nurtu, która dotyczy jednostki, jej decyzji, postanowień i wyborów. Makroekonomia natomiast to wszystko to, co dzieje się z całą gospodarką lub jej odłamami czy zbiorami. Jest to zasadnicza różnica, która stała się podstawą do nauki o ekonomii i wszystkich związanych z nią naukach. Także myśląc o swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, mówimy o niej pod kątem mikroekonomii, a sytuacja na giełdzie papierów wartościowych, to już zagadnienie z makroekonomii.

Ekonomia to jedna z nauk społecznych, która zajmuje się głównie tematem produkowania i dystrybucji dóbr, a także ich konsumpcją. Ze względu na zakres ekonomii dzieli się ją na dwa działy, a mianowicie na mikroekonomię i makroekonomię. Pierwszy z tych działów obejmuje pojedyncze podmioty (na przykład przedsiębiorstwa) oraz gospodarstwa domowe. Natomiast drugi dział ekonomii obejmuje całościowo gospodarkę, zarówno krajową jak i międzynarodową czy światową. W zakres mikroekonomii wchodzą decyzje i zachowania konsumentów (klientów), a także działania poszczególnych firm, przedsiębiorstw działających na rynku. Natomiast do składu makroekonomii można zaliczyć dochód narodowy, inflację, produkt krajowy brutto, a także rozmaite zjawiska społeczne (między innymi bezrobocie).

makro i mikro ekonomia

Jeżeli chodzi natomiast o wpływ makroekonomii na indywidualne jednostki i pojedyncze podmioty, to często wiąże się on z wieloma problemami. Jednym z takich problemów może być wymieniona wcześniej inflacja (czyli ogólny wzrost cen), a także bezrobocie (brak miejsc pracy na rynku). Badania prowadzone w zakresie mikroekonomii i makroekonomii różnią się między sobą, przede wszystkim tym, co brane jest pod uwagę w trakcie przeprowadzania takich badań.

Badania zjawisk gospodarczych na płaszczyźnie mikroekonomii biorą bowiem pod uwagę poszczególne dobra na sprzedaż, poszczególne podmioty gospodarcze, a także poszczególnych konsumentów. Na ich podstawie wysnuwane są wnioski na temat całej gospodarki, nawet na temat gospodarki międzynarodowej czy światowej. Natomiast jeżeli badania przeprowadzane są na płaszczyźnie makroekonomii, nie bierze się w ogóle pod uwagę zachowań poszczególnych przedsiębiorców i poszczególnych konsumentów.

mikro makro ekonomia – mikroekonomia a makroekonomia różnice

Jednak oba te działy ekonomii są bardzo przydatne, i na podstawie badań przeprowadzanych zarówno na płaszczyźnie makroekonomicznej jak i na płaszczyźnie mikroekonomicznej, można formułować wnioski na temat polityki poszczególnych państw, na temat gospodarki i różnych jej aspektów (między innymi na temat jej równowagi).

W dzisiejszych czasach ekonomia jest bardzo ważna nauką, która pokazuje nam jak należy operować finansami w danej sytuacji. Dzielić ją można przede wszystkim na makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia zajmuje się ekonomią i finansami jako ogółem – dotyczy ona najróżniejszych działań o zasięgu globalnym. Natomiast mikroekonomia dotyczy bardziej szczegółowych zadań finansowych, które można przewidzieć na przykład w przypadku pojedynczych firm a nawet osób. Zadaniami ekonomii jest zarządzanie finansami i pokazanie jak powinno się postępować by nasza gospodarka nie ucierpiała.

Takie różnice ma mikroekonomia a makroekonomia różnice:

Ekonomiści pracują we wszystkich ważnych instytucjach finansowych a ich zadaniem jest takie operowanie budżetami państwa, oraz pieniędzmi aby wszystko to trzymało się określonego porządku i nie narobił się bałagan, który spowoduje poważny kryzys gospodarczy i ekonomiczny. Przykład takiego zaniedbania mieliśmy w zeszłym roku i mamy obecnie – widać bowiem jak wiele państw niestety upada nie mając żadnej kontroli nad działaniami ekonomicznymi. Błędem tutaj były pewne zagrania ekonomiczne w pierwszym pięcioleciu dwudziestego pierwszego wieku.

Comments are closed.