Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Podatek od czynności cywilno prawnych.

Tagi dodane do wpisu przez Admina: , napisany: June 14, 2010

Podatek od czynności cywilnoprawnych został wyłączony z zakresu podatków skarbowych. Jest on stosowany do regulowania tak zwanych niezawodowych czynności cywilnoprawnych, które nie są bezpośrednio związane z opłatami urzędowymi. Wynika z tego, że w tym przypadku przedmiotem opodatkowania nie są wszystkie czynności cywilnoprawne ale jedynie te konkretnie wymienione w ustawie podatkowej, czyli:

– umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

– umowy pożyczki,

– umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowywanego długów i ciężarów darczyńcy,

– umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,

– umowy o podział spadku oraz umowy o zmienienie współwłasności – w  części dotyczącej spłat lub dopłat,

– umowy majątkowe małżeńskie,

– ustanowienie hipoteki,

– ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

– umowy depozytu nieprawidłowego,

– umowy spółki (akty założycielskie),

– zmiany wyżej wymienionych umów,

– orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują takie same skutki prawne jak wyżej wymienione czynności.

Podatnikiem w tym przypadku jest każda osoba fizyczna, prawna oraz organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną w czynności cywilnoprawnej. Płatnikami są notariusze, jeżeli został sporządzony akt notarialny lub nabywcy rzeczy lub praw majątkowych będący stroną umowy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli na przykład podpisania umowy kupna – sprzedaży. Także w przypadku podniesienia kapitału spółki cywilnoprawnej, uprawomocnienia się wyroku lub doręczenia wniosku o orzeczeniu, kiedy jedna ze stron powała się przed organami podatkowymi, a podatnik nie złożył w terminie 5 lat od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku. Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania oraz stawki jakie należy zapłacić to są one ustalane indywidualnie dla każdej czynności cywilnoprawnej. Ustalona stawka nie może jednak przekraczać 2% w przypadku stawki procentowej, a 38 zł w przypadku stawki kwotowej.

Podobne wpisy

image Przedsiębiorcy powinni zdać sobie sprawę z tego jak wiele do firmy jest w stanie wnieść pomoc odpowiedniej agencji reklamowej. Tak naprawdę jest ona niezbędna do tego, aby prowadzenie własnego biznesu było w stanie przynosić duże zyski i aby można było osiągać naprawdę dobre rezultaty ze swoją własną firmą. Postawienie na pomoc odpowiedniej agencji jest zatem w takiej sytuacji wręcz niezbędne i powinno zainteresować praktycznie każdą osobę. Takie działanie ma bowiem jak najbardziej sens dla praktycznie każdej osoby. Dobra agencja interaktywna jest w stanie stworzyć praktycznie kompleksowy program odnośnie tego w jaki sposób promować firmę, aby osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty z tym związane. Przydatna może być również agencja social media, które to obecnie są naprawdę popularnym kanałem promowania swojej działalności. Również można bardzo wiele na takim podejściu do sprawy zyskać i czerpać z tego dużą radość. Przyda się także agencja eventowa. Wybranie odpowiedniej dla siebie jest prawdziwym strzałem w dziesiątkę i gwarancją maksymalnego zadowolenia. W przypadku większych budżetów korzystne mogą być także agencje hostess.