You are here: Home > Podatki > Akcyza.

Akcyza.

Bardzo często słyszymy stwierdzenie, że,,gdyby nie ta akcyza byłoby o wiele taniej”. To jest prawda, ponieważ właśnie, dlatego jest ona nakładana. Jeżeli na dany produkt jest wysoki popyt a cena jego produkcji jest niska Państwo bardzo często nakłada na taki produkt akcyzę. Ma ona za zadanie zmniejszyć popyt na dany produkt poprzez uzyskanie wysokiej ceny końcowej produktu. W Polsce akcyza nakładana jest na wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe, energię, wyroby ropopochodne czyli na paliwo oraz na produkty energetyczne.

 

Wyroby tytoniowe oraz alkoholowe, które obciążone są podatkiem akcyzowym muszą posiadać odpowiednią banderolę. Wyjątkiem jest tutaj produkcja piwa, która takiej banderoli nie wymaga.
Dla Państwa jest to bardzo dobry sposób na otrzymywanie dużych zysków. Obecnie panujące zasady związane z nakładaniem na wyżej wymienione produkty obowiązują od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004r i wprowadziły znaczące zmiany w dotychczasowym prawie nakładania podatku akcyzowego.

Comments are closed.