You are here: Home > Finanse osobiste > Wynagrodzenia i ekwiwalenty

Wynagrodzenia i ekwiwalenty

money-rule-the-world-4-1089158-mW związku z wykonywaną pracą wszyscy pracownicy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. Należy pamiętać, że wynagrodzenie może przyjmować nie tylko formę finansową, wielu pracowników odbiera je także w formie materialnej, którą najczęściej określa się jako ekwiwalent wynagrodzenia. Ekwiwalentem najczęściej są produkty gotowe jednostki gospodarczej zatrudniającej pracowników, ich wartość najczęściej jest określana na podstawie wartości rynkowej wyrobu gotowego. Oczywiście wybór ekwiwalentu zamiast wynagrodzenia jest opcjonalny, pracodawca nie może zmusić do tego swojego pracownika.

 

Nie mniej jednak bardzo często ekwiwalenty są wydawane dodatkowo, oprócz wynagrodzenia finansowego, w ramach polityki socjalnej jednostki gospodarczej. Jest to wyjście najkorzystniejsze dla pracownika, któremu potrzebne są zarówno środki finansowe, jak i produkty gotowe w postaci np. węgla kamiennego, w przypadku zatrudnienia w kopalni. Oczywiście ekwiwalenty wynagrodzenia finansowego nie są oferowane przez każdego pracodawcę, przez co stanowią dogodny dodatek do zwykłych dochodów finansowych pracownika.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.