You are here: Home > Fiskalizm > Unikanie fiskalizmu i ochrona źródeł prawnych.

Unikanie fiskalizmu i ochrona źródeł prawnych.

Choć zasada fiskalizmu i ochrony źródeł podatkowych nie jest wymieniana jako niezwykle ważna to uważam, że należy wyraźnie poruszyć tą kwestię choćby z tego właśnie powodu. Często o tej zasadzie literatura wspomina odnośnie omawiania zasady taniości podatków. Jeśli zasada fiskalizmu i ochrony źródeł podatkowych nie jest w danym państwie przestrzegana to możemy wyróżnić dwa następstwa takiego działania. Kiedy zasada ta jest złamana wówczas zazwyczaj podatki są niewspółmiernie wysokie w stosunku do stanu bogactwa podatnika, a wtedy maleją wpływy do budżetu oraz zaczyna zamierać działalność gospodarcza. Jasnym jest, że podatnik prowadzący działalność, kiedy zostanie obciążony zbyt wielkimi kosztami przeniesie ją do innego państwa gdzie te koszty będą o wiele mniejsze. Doskonałym przykładem obrazującym jak ten mechanizm działa jest tak zwana krzywa Laffera, która przedstawia zależność pomiędzy stawką podatkową, a wpływami do budżetu. Jak pokazuje wykres, wraz z początkowym wzrostem stawki podatkowej początkowo wpływy budżetowe także rosną. W pewnym momencie jednak zaczyna również wzrastać fiskalizm co powoduje osiągnięcie apogeum wpływów i wówczas pomimo dalszego wzrostu stawek podatkowych wpływy zaczynają maleć. Spowodowane to jest rosnącą nieopłacalnością wszelkich przejawów gospodarki, firmy zaczynają wyprowadzać kapitał za granicę, maleje liczba źródeł podatkowych.

Podobnie jest w przypadku zwiększania stawki podatku celnego. Kiedy tylko zaczyna ona nadmiernie rosnąć przestaje się opłacać import ponieważ ceny nie są już konkurencyjne, a dodatkowo nasila się zjawisko przemytu. W takiej sytuacji dochody z podatku celnego również maleją.

Podsumowując powyższe twierdzenia prowadzenie polityki pieniężnej powinno być rozważne oraz umiarkowane. Ponieważ podnosząc podatki dla chwilowych korzyści można bardzo łatwo zniszczyć źródła dochodów, a następuje to niezwykle szybko. Natomiast cały proces odbudowywania zaufania podatników i ponowne zachęcanie ich do powrotu do kraju jest procesem czasochłonnym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.