Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Unikanie fiskalizmu i ochrona źródeł prawnych.

Tagi dodane do wpisu przez Admina: , napisany: April 4, 2010

Choć zasada fiskalizmu i ochrony źródeł podatkowych nie jest wymieniana jako niezwykle ważna to uważam, że należy wyraźnie poruszyć tą kwestię choćby z tego właśnie powodu. Często o tej zasadzie literatura wspomina odnośnie omawiania zasady taniości podatków. Jeśli zasada fiskalizmu i ochrony źródeł podatkowych nie jest w danym państwie przestrzegana to możemy wyróżnić dwa następstwa takiego działania. Kiedy zasada ta jest złamana wówczas zazwyczaj podatki są niewspółmiernie wysokie w stosunku do stanu bogactwa podatnika, a wtedy maleją wpływy do budżetu oraz zaczyna zamierać działalność gospodarcza. Jasnym jest, że podatnik prowadzący działalność, kiedy zostanie obciążony zbyt wielkimi kosztami przeniesie ją do innego państwa gdzie te koszty będą o wiele mniejsze. Doskonałym przykładem obrazującym jak ten mechanizm działa jest tak zwana krzywa Laffera, która przedstawia zależność pomiędzy stawką podatkową, a wpływami do budżetu. Jak pokazuje wykres, wraz z początkowym wzrostem stawki podatkowej początkowo wpływy budżetowe także rosną. W pewnym momencie jednak zaczyna również wzrastać fiskalizm co powoduje osiągnięcie apogeum wpływów i wówczas pomimo dalszego wzrostu stawek podatkowych wpływy zaczynają maleć. Spowodowane to jest rosnącą nieopłacalnością wszelkich przejawów gospodarki, firmy zaczynają wyprowadzać kapitał za granicę, maleje liczba źródeł podatkowych.

Podobnie jest w przypadku zwiększania stawki podatku celnego. Kiedy tylko zaczyna ona nadmiernie rosnąć przestaje się opłacać import ponieważ ceny nie są już konkurencyjne, a dodatkowo nasila się zjawisko przemytu. W takiej sytuacji dochody z podatku celnego również maleją.

Podsumowując powyższe twierdzenia prowadzenie polityki pieniężnej powinno być rozważne oraz umiarkowane. Ponieważ podnosząc podatki dla chwilowych korzyści można bardzo łatwo zniszczyć źródła dochodów, a następuje to niezwykle szybko. Natomiast cały proces odbudowywania zaufania podatników i ponowne zachęcanie ich do powrotu do kraju jest procesem czasochłonnym.

Podobne wpisy

Przetargi to sposób wyboru usługodawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Wielu przedsiębiorców ma możliwość wzięcia udziału w przetargu dotyczącego zamówień publicznych. Takie przetargi zwykle są ogłaszane przez Ministerstwo Finansów i można je znaleźć na stronie internetowej. Przedmiotami przetargów są różne usługi. Mogą to być zarówno usługi związane z budownictwem czy transportem jak i z informatyką, gastronomią, hotelarstwem czy szkoleniami. Ministerstwo Finansów jest takim samym usługobiorcą jak każdy inny człowiek, który ogłasza przetarg na wykonanie usługi czy sprzedaż nieruchomości bądź przedsiębiorca.

 

Sposób działania jest w każdym przypadku taki sam. Zainteresowany przetargiem przedsiębiorca musi złożyć w wyznaczonym terminie ofertę zawierającą wszelkie potrzebne dane chociażby cenę, czas i sposób wykonania usługi. Następnie musi najczęściej wnieść tak zwane wadium, które zwykle wynosi dziesięć procent kwoty, która jest podana w przetargu. Jeżeli przedsiębiorca wygra przetarg jest zobowiązany do spełnienia wszystkich postanowień zawartych w swojej ofercie.