You are here: Home > Finanse osobiste > Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Jeżeli chcemy w jakiś sposób zabezpieczyć nasz prywatny majątek, warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczenia dzielą się na osobowe i majątkowe, w zależności od przedmiotu, który chcemy zabezpieczyć. Ubezpieczenia osobowe dotyczą uszczerbków na zdrowiu i życiu człowieka, odszkodowanie jest tutaj najczęściej wypłacane w formie rekompensaty za poniesione straty, jest więc określane w sposób przybliżony,  a następnie przeliczany na odpowiednie jednostki pieniężne. Z kolei ubezpieczenia majątkowe dotyczą majątku ubezpieczonego, który w wyniku różnych zdarzeń może ulec zniszczeniu.

 

Odszkodowanie wypłaca się tutaj w oparciu o rzeczywistą  wartość przedmiotu, który uległ zniszczeniu, oczywiście najczęściej w jednostkach pieniężnych. Ubezpieczenia są bardzo dobrymi produktami finansowymi, których zakup powinien rozważyć każdy z nas, ponieważ nigdy nie wiemy, co czeka nas w życiu i czy z pozoru nieszkodliwe zdarzenie, nie spowoduje znacznych strat finansowych czy też uszczerbku na naszym zdrowiu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.