You are here: Home > Marketing > Skuteczny Marketing

Skuteczny Marketing

Największym celem strategii marketingu nowego produktu jest penetracja kolejnych nisz rynku. Każda z nich na rynku reprezentuje określone zastosowanie nowej technologii i zaspokojenie potrzeb potencjalnych odbiorców możliwie dużej ilości nisz stwarza możliwości wprowadzenia nowego produktu na rynek otwarty. W czasie cyklu adoptacji nowej technologii, ogólna zbiorowość potencjalnych odbiorców w rzeczywistości nie adoptuje nowego modelu, lecz jest o nim poinformowana i ma do niego dostęp. Dzięki temu zostaje ułatwiona partycypacja ogólnego rynku w jego adoptacji. Marketing odgrywa kluczową rolę w ilości sprzedaży danego towaru. Tradycyjna koncepcja marketingu posiada wiele wad. Jeżeli chcemy, aby nasza firma osiągnęła rozwój, to koniecznie musimy przyjąć strategie marketingu niszy. Będziemy mogli szybko zyskać dochody ze sprzedaży produktów i przekonać do siebie wielu klientów, lecz będzie to wymagało długiego czasu.

Dzięki temu będzie można konkurować na równi z przywódcą rynku. Zarząd firmy powinien zwrócić także na wiele rzeczy uwagę, dzięki czemu szybciej sprzedamy produkty. Z początku marketing był postrzegany jako jedna z podstawowych funkcji biznesowych. Częścią retoryki marketingu jest stwierdzenie, że marketing jest zadaniem każdego oraz że w jego realizacji są zaangażowani wszyscy członkowie zarządu. Marketing to całokształt biznesu firmy widziany z punktu widzenia odbiorcy. Można go również określić za pomocą zestawu powiązanych działań i instrumentów rynkowych, które maja na celu zagwarantowanie pełnej realizacji misji i celów strategicznych danej firmy. Akceptacja marketingu jest uzależniona od istniejących uwarunkowań działania przedsiębiorstwa. Firmy postrzegają funkcje marketingu i jej rolę odmiennie w zależności od stopnia ważności w przedsiębiorstwie. Zasadniczym celem marketingu jest gromadzenie i transfer informacji o potrzebach i żądania odbiorców odnoszących się do oferowanych przez firmę produktów. Koncentracja uwagi jest niezwykle ważna. Tradycyjnym celem marketingu tradycyjnego jest dowiedzenie się jak najwięcej o tym co interesuje dachach klientów i zaspokojenie ich potrzeb.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.