You are here: Home > Finanse osobiste > Saldo i stan konta

Saldo i stan konta

Internetowe konto bankowe pozwala nam na dokładne zapoznanie się z rzeczywistym stanem naszych finansów. Na takim koncie pokazany jest wirtualny zapis posiadanych przez nas środków finansowych, którymi możemy dysponować w dowolny sposób, najczęściej dokonując płatności kartą debetową za zakupione dobra i usługi. Bardzo ważnym elementem każdego  konta internetowego jest saldo i stan konta. Stan konta jest kwotą, która mówi nam o rzeczywistej wysokości posiadanych przez nas środków pieniężnych, która jest aktualnie zgromadzona na naszym koncie.

 

Z kolei saldo konta bankowego dotyczy najczęściej miesięcznego okresu i stanowi o tym, czy więcej na nasze konto wpłynęło w tym okresie, czy też wypłynęło. Saldo konta jest bardzo przydatnym narzędziem pozwalającym na kontrolę wydatków, a także procesu tworzenia oszczędności. Powinniśmy zwracać na niego uwagę, jeżeli chcemy mieć kontrolę nad realizowanymi wydatkami, o czym często zapominamy gdy dokonujemy licznych transakcji kartą debetową czy też realizujemy przelewy bankowe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.