You are here: Home > Finanse osobiste > Rynki finansowe

Rynki finansowe

Miejscem dokonywania transakcji finansowych polegających na obrocie finansowym jest rynek. Rynek finansowym jest miejscem, na którym działają zarówno podmioty prywatne jak i instytucjonalne, co ma znaczny wpływ na wolumen i wartość poszczególnych transakcji. Bardzo ważnym elementem każdego rynku są instrumenty finansowe, które są niejako nośnikiem wartości, ich wymiana między podmiotami powoduje przepływ środków pieniężnych. Najbardziej popularnymi instrumentami są papiery wartościowe, które charakterystyczne są przede wszystkim dla giełd finansowych, nie mniej jednak istnieje jeszcze wiele innych rodzajów instrumentów finansowych.

 

Transakcje na rynkach finansowych zawiera się za pomocą elektronicznego systemu obrotu, do którego potrzebne jest specjalne konto maklerskie. Gra na rynkach finansowych jest zazwyczaj bardzo ryzykowna, ponieważ rynki te są niestabilne, szczególnie gdy mówimy o instrumentach finansowych o podwyższonym ryzyku. Nie mniej jednak rynki finansowe są niezbędnym elementem dzisiejszej gospodarki wolnorynkowej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.