You are here: Home > Finanse osobiste > Rynek pracy

Rynek pracy

economy-crisis-1-1157865-mNiemalże każda z osób funkcjonujących w gospodarce wolnorynkowej, zmuszona jest do codziennej pracy, z której otrzymywane wynagrodzenie pozwala poprawić stan finansowy i majątkowy całej rodziny. Wszystkie te osoby funkcjonują na jednym z rynków finansowych, który zwany jest rynkiem pracy. Rynek pracy to miejsce zetknięcia się osób poszukujących zatrudnienia z osobami proponującymi to zatrudnienie. Kwestię sporną na tym rynku stanowi oczywiście konfrontacja wysokości wynagrodzenia z kwalifikacjami posiadanymi przez pracowników – każdy kto posiada wyższe wykształcenie, chce zarabiać więcej, co niestety nie zawsze jest możliwe.

 

Kluczowe znaczenie na rynku pracy ma dopasowanie poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacji, z rzeczywistymi umiejętnościami posiadanymi przez pracowników, co często nie zostaje spełnione przez  co żaden z tych podmiotów nie może poprawić swojej sytuacji finansowej. Rynek pracy jest więc miejscem, w którym dokonuje się wymiany pracy za odpowiednie wynagrodzenie, które jest podstawowym źródłem tworzenia oszczędności.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.