You are here: Home > Kredyty > Prowizja w kredycie

Prowizja w kredycie

Prowizja przy kredytach jest pobierana przez banki za samo udzielenie kredytu. Jest to jeden z istotnych składników kosztów kredytów bankowych bez względu na ich rodzaj. Im wyższy jest kredyt tym większa prowizję trzeba zapłacić. Z tego powodu korzystne jest, gdy prowizja ma niski procent, gdyż jest ona wyliczana od łącznej sumy pieniędzy, które bank przyznaje danej osobie.

Prowizja jest szczególnie ważna w przypadku kredytów krótkoterminowych. Wynika to z faktu, ze spłacana jest z góry, czyli najpierw spłaca się prowizję, która doliczana jest najczęściej do łącznej sumy kredytu a następnie dopiero odsetki oraz resztę kapitału pożyczonego. Z tego powodu prowizja ogranicza opłacalność spłacenia kredytu krótkoterminowego w krótkim okresie czasu. Wiele ofert banków pozwala na skorzystanie z niższej prowizji lub w ogóle pozwalają na uzyskanie kredytu bez prowizji. Przy kredytach hipotecznych zdarza się również, że klienci mają możliwość wyboru brak prowizji lub niższe oprocentowanie kredytu. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.