You are here: Home > Podatki > Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Każdy obywatel kraju zobowiązany jest do opłacania podatków. To obowiązek, z którego trzeba się rzetelnie wywiązywać. Unikanie płacenia podatków jest uznawane za przestępstwo i ścigane przez odpowiednie organy państwowe do tego upoważnione. Bez podatków państwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Dzięki płaceniu podatków Skarb Państwa jest zapełniony i może przekazywać te pieniądze do województw, powiatów i gmin. To pozwala na planowanie nowych inwestycji oraz utrzymywanie szpitali, szkół, rozbudowanie infrastruktury, dróg, autostrad. Pieniądze obywateli wykorzystywane są w taki sposób, aby pozwalały na rozwój państwa oraz większy komfort obywateli. Podatki można wyróżnić między innymi na pośrednie i bezpośrednie. Spośród bezpośrednich można wyróżnić podatek od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT, od spadków i darowizn, leśny, rolny. Z podatków pośrednich natomiast od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy, od gier. Posiadanie podstawowej wiedzy na temat podatków jest bardzo ważna i każdy obywatel powinien swobodnie na ten temat się wypowiadać.

Comments are closed.