You are here: Home > Finanse osobiste > Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Funkcjonowanie każdej jednostki gospodarczej wiąże się z odpowiednimi obciążeniami podatkowymi i opłatami skarbowymi. Podatki występują w każdym kraju, nie mniej jednak ich wysokość może być różna, w zależności od polityki prowadzonej przez dany kraj. W związku z tym osoby zakładające firmy wybierają kraje najbardziej preferencyjne pod tym względem, ponieważ nawet kilkuprocentowa różnica w podatkach przy kilkumilionowych transakcjach, może spowodować znaczne straty. Podstawowym podatkiem obciążającym przychody przedsiębiorcy, a także osób prywatnych, jest podatek dochodowy, który liczony jest zawsze od wartości netto wynagrodzenia.

 

Każda osoba czy podmiot funkcjonujący w gospodarce wolnorynkowej jest zobowiązany do jego odprowadzania na rzecz państwa. Podatki i związane z nimi opłaty są podstawowym źródłem dochodów państwa, z których finansowane jest większość wydatków. Funkcjonowanie jakiegokolwiek państwa bez kategorii podatków byłoby niemożliwe, nie mniej jednak znaczne obciążenie finansowe przedsiębiorców osłabia tempo wzrostu gospodarczego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.