You are here: Home > Podatki > Płacenie podatków

Płacenie podatków

Do płacenia podatków zobowiązany jest każdy obywatel kraju oraz firma zarejestrowana w Polsce. Uchylanie się od tego obowiązku jest uznawane za przestępczość i podlega karze. Podatki, które płaca obywatele są głównym źródłem dochodu państwa. Tak naprawdę to dzięki pieniądzom z podatków państwo i samorządy mogą myśleć o nowych inwestycjach takich jak: szpitale, budowa dróg, utrzymanie szkół oraz wykonywaniu wielu innych ważnych inwestycji. Podatki najprościej dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie podatki są nałożone bezpośrednio na dochód i majątek podatnika może to być np. podatek gruntowy, dochodowy, spadkowy. Podatek pośredni nakładany jest przedmiot, żywność, ubrania w sklepach, podatek VAT, akcyza. W naszym kraju podatek pośredni jest automatycznie wliczany w cenę produktu to znaczy, że cena podana na półkach sklepowych zawiera już wliczony podatek VAT, w niektórych krajach np. w Kanadzie cena podana w sklepach nie zawiera wliczonego podatku dlatego płacąc za produkt jego cena wzrasta automatycznie o podatek.

Comments are closed.