You are here: Home > Finanse osobiste > Oprocentowanie

Oprocentowanie

bank-loan-concept-1415904-mPożyczenie pieniędzy od banku lub też udzielenie ich innej osobie zawsze wiąże się z odpowiednim oprocentowaniem. Jeżeli to my jesteśmy pożyczkodawcami, oprocentowanie będzie dla nas zyskiem z inwestycji, jeżeli natomiast mamy do czynienia z zaciągnięciem kredytu, stopa procentowa będzie dla nas kosztem. Przy takich operacjach finansowych zawsze kluczowe znaczenie ma sama wysokość oprocentowania. Oprocentowanie kredytu zawsze będzie o wiele wyższe od oprocentowania lokaty, szczególnie jeżeli mówimy o transakcjach bankowych.

 

Oprocentowanie z lokat wypłacane jest nam jako posiadaczom oszczędności w formie comiesięcznych odsetek, natomiast koszt jakim jest oprocentowanie z tytułu zaciągnięcia kredytu, płatny jest co miesiąc, wraz z ratami tego kredytu. Stopa procentowa jest więc podstawowym czynnikiem decydującym o zyskowności danej inwestycji, zawsze warto dokładnie przeanalizować ten czynnik przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Oczywiście wysokość stopy procentowej lokat i kredytów będzie różnić się w zależności od oferty banków, zawsze więc najlepiej wybrać tę najbardziej dla nas korzystną.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.