You are here: Home > Finanse osobiste > Obligacje i bony skarbowe

Obligacje i bony skarbowe

Do jednych z najbardziej bezpiecznych instrumentów finansowych dostępnych do zakupu na rynku finansowym są obligacje i bony skarbowe. Obligacje w zależności od podmiotu je emitującego mogą charakteryzować się różnym poziomem ryzyka finansowego, nie mniej jednak są o wiele bezpieczniejszym instrumentem niż akcje, czy opcje. Obligacje przedsiębiorstw będą wyżej oprocentowane niż obligacje skarbowe, ale wiązać się będą także z nieco wyższym poziomem ryzyka, ponieważ ich gwarantem nie jest skarb państwa.

 

Z kolei bony skarbowe są instrumentami zbliżonymi do obligacji skarbowych, nie mniej jednak najczęściej emitowane są na okresy wieloletnie, wiążą się z dosyć niskim oprocentowaniem, nie mniej jednak o wiele bardziej opłacalne jest wykupienie takiej obligacji niż założenie lokaty. Na obligacje i bony skarbowe najczęściej decydują się osoby prywatne, ponieważ pozwalają one na osiągnięcie małego, ale bardzo prawdopodobnego zysku, co dla wielu rodzin jest najważniejszym kryterium inwestycyjnym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.