You are here: Home > Finanse osobiste > Kryzysy finansowe

Kryzysy finansowe

Rynki finansowe bardzo często są nawiedzane przez kryzysy, co spowodowane jest niestabilnością polityczną i społeczną krajów w nim uczestniczących. Oczywiście kryzysy finansowe nie są tylko domeną gospodarki wolnorynkowej, zdarzały się już wieki temu, a już wtedy potrafiły wywołać wiele negatywnych skutków. Kryzysy finansowe przyczyniają się przede wszystkim do spadku tempa wzrostu gospodarczego, wzrostu bezrobocia, a także znacznych strat uczestników rynku finansowego.

 

Często tacy uczestnicy mają znaczne udziały na rynku, więc ich bankructwo może mieć wpływ także na innych uczestników tego też rynku. Ostatnim kryzys finansowy spowodowany był tym, że banki zbyt łatwo udzielały swoim klientom kredytów, przez co wielu z nich nie było w stanie ich spłacić – ta sytuacja w skali globalnej doprowadziła do bankructwa wielu banków, których wzajemne powiązania przełożyły się na cały rynek finansowy. Aktualnie kraje aktywnie walczą z kryzysami finansowymi, istnieje także wiele procedur i narzędzi prewencyjnych w zakresie zarządzania takimi kryzysami.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.