You are here: Home > Kredyty > Kredyty konsumpcyjne

Kredyty konsumpcyjne

Jednymi z najbardziej popularnych kredytów na rynku są kredyty konsumpcyjne. Do takich kredytów zaliczyć można wszystkie kredyty kierowane do klientów indywidualnych oprócz kredytów hipotecznych, które mają nieco inne normy prawne, które opisują ich udzielanie. Najbardziej rozpowszechnione są kredyty konsumpcyjne, które można przeznaczyć na dowolny cel. Takie kredyty na rynku bankowym bardzo często nazywane są kredytami gotówkowymi.

Na rynku kredytów konsumpcyjnych można liczyć na uproszczone formalności przy staraniu się o ich pozyskanie. Kredyty gotówkowe można pozyskać bez konieczności posiadania dodatkowych zabezpieczeń, czyli jedynie na podstawie wielkości uzyskiwanych dochodów. Im większa jest zdolność kredytowa, tym łatwiej jest pozyskać kredyt gotówkowy. Istotne jest również to z jakich źródeł uzyskuje się dochody. Najłatwiej kredyt gotówkowy jest uzyskać w przypadku, gdy dochody uzyskuje się na podstawie stałych umów o pracę. Dla banku tacy klienci są znacznie bardziej bezpieczni w zakresie możliwość regularnej spłaty zobowiązań finansowych w postaci kredytów. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.