You are here: Home > Kredyty > Kredyty dla firm

Kredyty dla firm

Banki znacznie chętniej decydują się na przyznanie kredytów firmom, niż klientom indywidualnym. Wynika to przede wszystkim z możliwości znacznie łatwiejszego spłacania kredytów przez firmy, niż przez osoby prywatne, które uzyskują jedynie dochody z pracy. W przypadku firm dochody uzyskiwane są z prowadzonej działalności, która przynosi dodatkowo zyski.

Jednocześnie uzyskanie kredytów w firmach możliwe jest na preferencyjnych warunkach w przypadku, gdy firma korzysta z różnego rodzaju dotacji kierowanych przez urzędy do firm, jak też instytucje rządowe. Najtrudniej jest uzyskać kredyt w przypadku nowych firm, które dopiero rozpoczęły działalność na rynku. Najczęściej minimalny czas wymagany do uzyskania kredytu na rynku firmowym wynosi sześć miesięcy. Firmy mogą również korzystać z kredytów, które są zabezpieczone. Firmy posiadają bardziej rozbudowane mienie w postaci między innymi nieruchomości, maszyn, pojazdów, które mogą stanowić zabezpieczenie dodatkowe kredytów, co pozwala na zwiększenie sumy kredytu, czy też na lepsze warunki kredytowania.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.