You are here: Home > Kredyty > Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Łatwość uzyskania kredytu zależy przede wszystkim od posiadanej zdolności kredytowej. Im lepszą posiada się zdolność kredytową, tym nie tylko można pożyczyć znacznie większe sumy pieniędzy, ale również można liczyć na lepsze warunki, które przy kredycie zapewni bank. Na zdolność kredytową wpływa między innymi historia kredytowa, na którą wpływają poprzednie zobowiązania, czyli regularne spłacanie wcześniej zaciągniętych, jak też posiadanych kredytów.

Zdolność kredytowa zależy również od wielkości uzyskiwanych regularnie dochodów. Znaczenie ma również to z jakich źródeł pochodzą dochody. Znacznie lepiej oceniane są w bankach dochody uzyskiwane na podstawi stałych umów. Jednak obecnie znacznie przychylniej patrzą również na klientów, którzy uzyskują regularne dochody również z kontraktów czy umów cywilnoprawnych. Zdolność kredytowa zależy również od posiadanych w danym momencie limitów w kartach kredytowych czy debetów w rachunkach bankowych, które nie są spłacone, co warto uczynić przed staraniem się o kredyt. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.