You are here: Home > Podatki > Jak dzielimy podatki?

Jak dzielimy podatki?

Podatki, czyli obowiązkowe świadczenia pieniężne, które nakładane są na obywateli oraz firmy, które mają zarejestrowaną działalność w Polsce. Dzięki podatkom państwo może się utrzymywać i planować wydatki publiczne. Pieniądze podatników trafiają bezpośrednio do skarbu państwa, następnie do województwa, a tam rozdzielane są do powiatów i gmin, które mogą rozporządzać pieniędzmi samodzielnie i realizować inwestycje własne. Podatki dzielą się na wiele kategorii. Ich rodzaj zależy od podmiotu opodatkowania, przedmiotu oraz sposobu poboru podatku. Jest także podział na podatki bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie nałożone są na dochód i majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatek pośredni nałożony jest na przedmiot zakupu, podatek VAT i akcyza. Podatki dochodowe dzieła się w zależności od płatnika. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Wiedza na temat podatków jest bardzo ważną. Każdy obywatel powinien znać podstawowe pojęcia oraz regulacje związane z podatkami.

Comments are closed.