You are here: Home > Finanse osobiste > Inwestorzy instytucjonalni

Inwestorzy instytucjonalni

Największymi uczestnikami rynku finansowego zawsze są inwestorzy instytucjonalny, których typ, a także wielkość zawieranych transakcji finansowych ma znaczny wpływ na cały rynek finansowy. Inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj reprezentują swoje własne interesy, nie mniej jednak mogą także przyjmować formę zgrupowania kilkunastu inwestorów prywatnych. W związku z tym inwestorzy instytucjonalni zawsze operują znacznymi środkami finansowymi, przez co zawierane przez nich transakcje mają znaczny wpływ na płynność rynku.

 

Nie tylko wielkość, ale także wolumen transakcji ma znaczny wpływ na stan rynku finansowego, są to więc podmioty o znacznych powiązaniach z innymi uczestnikami tego rynku. Inwestorzy instytucjonalny zawsze przed podjęciem decyzji o odpowiedniej inwestycji przeprowadzają analizę finansową, która ma na celu określenie zyskowności danego rozwiązania. Dopiero jeżeli dana opcja z punktu widzenia przeprowadzonej analizy może okazać się dochodowa, podejmują oni decyzję o inwestycji na danym rynku finansowym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.