You are here: Home > Biznes i firma > Dotacje na działalności gospodarczą

Dotacje na działalności gospodarczą

Wiele osób decyduje się na uzyskanie dotacji w celu założenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskanie dotacji pozwala na znacznie łatwiejsze przetrwanie na rynku pierwszego okresu działalności, czyli pierwszego roku, który uznawany jest za najtrudniejszy dla firmy. W takim czasie najwięcej firm nie jest w stanie utrzymać się na rynku. Dotacje kierowane są do różnych osób, które chcą założyć firmę. Wspierane są zarówno określone branże, jak nowe technologie, jak też osoby, które mają trudności na rynku pracy, jak bezrobotni, absolwenci czy młode matki. Takie dotacje oferowane są zarówno przez urzędy państwowe jak też instytucje unijne.

Dotacje można uzyskać jeśli stworzy się odpowiedni biznes plan. Taki biznes plan musi być profesjonalnie napisany, gdyż na podstawie jego oceny przyznawane są dotacje. Jednocześnie uzyskanie dotacji na założenie firmy ułatwia również uzyskanie innych form finansowania zarówno kredytów jak też pożyczek na założenie jak też prowadzenie firmy, co wynika z tego, że banki korzystniej traktują firmy mające już dotacje. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.