You are here: Home > Finanse osobiste > Dotacje i subwencje

Dotacje i subwencje

Wsparcie finansowe podmiotów gospodarczych ze strony państwa może odbywać się poprzez dotacje i subwencje. Są to szczególne formy zapomogi państwowej, która przysługuje podmiotom, które z różnych względów, nie tylko finansowych, znalazły się w gorszej sytuacji. Dotacje i subwencje przysługują jednostkom gospodarczym także w związku z ich planowanym rozwojem, który może okazać się opłacalny dla ogólnego stanu gospodarki, dlatego też państwo wspiera finansowo takie działania. Dotacje i subwencję są bardzo często udzielane przez Unię Europejską krajom słabiej rozwiniętym, które wyraźnie potrzebują pomocy finansowej.

 

Najczęściej z tych środków finansuje się inwestycje mające na celu ogólny rozwój gospodarki, który przysłuży się także społeczeństwu. Dotacje są często udzielane także rolnikom, jeżeli w wyniku aktualnej sytuacji na rynku nie są oni w stanie sprzedać wszystkich posiadanych przez siebie plonów. Dotacje i subwencję mają więc na celu wyrównywanie szans, co jest bardzo ważne w aktualnie obowiązującej gospodarce wolnorynkowej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.