You are here: Home > Inwestycje/przyszłość > Dofinansowania unijne – pomoc zbędna czy niezbędna

Dofinansowania unijne – pomoc zbędna czy niezbędna

Jedną z form finansowania działających czy nowo otwieranych firm są wszelkiego rodzaju dotacje i dofinansowania. Jest to pomoc od Państwa bądź Unii Europejskiej pozwalającej na sfinansowanie pewnego rodzaju przedsięwzięć na które ciężko zdobyć gotówkę w sposób inny niż wzięcie kredytu. Dlatego wiele polskich i nie tylko polskich firm chętnie wyciąga rękę po pomoc finansową. Warto jednak podkreślić w tym miejscu, że nie jest to wcale pomoc bezzwrotna. Każda pomoc finansowa obłożona jest zazwyczaj jakimiś warunkami. Kiedy sięgamy bo dofinansowania na zatrudnianie bezrobotnych musimy zatrudnić ich określoną procentowo ilość.

Jeżeli otrzymujemy dotacje z urzędu pracy na rozwinięcie działalności to musimy utrzymać swoją firmę na rynku przez równy rok, w przeciwnym wypadku musimy zwrócić całą wartość otrzymanej pomocy. Praktycznie każde dofinansowanie wiąże się z wymogami, których niespełnienie może przynieść negatywne skutki. Dlatego, mimo wszystko jest to pomoc nie zbędna, która po czasie staje się zbędna gdyż wiąże się z szeregiem wymagań, które trzeba wypełnić. Polecamy ostrożność w podejściu do wszelkiego rodzaju dofinansowań. Chyba najkorzystniejszym i najbardziej popularnym jest właśnie to z urzędu pracy. Wystarczy, że poprowadzi się firmę przez rok i nie trzeba go oddawać. Utrzymać firmę na rynku przez rok to też nie jest żaden większy problem. To dofinansowanie można spożytkować jedynie na środki trwałe a więc wszystko to co się wiąże z biurem oraz sprzętem niezbędnym do poprowadzenia naszej firmy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.