You are here: Home > Banki > Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej jest tak ważna?

Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej jest tak ważna?

Rada Polityki Pieniężnej to bez wątpienia najważniejszy organ państwowy który ma wpływ na poziom kształtowania się cen w naszym kraju. Głównym mechanimem który je kształtuje są właśnie stopy procentowe w naszym kraju – a w tym przypadku mówimy o stopie procentowej zwanej referencyjną.Właśnie ta stopa procentowa ma wpływ na poziom stóp procentowych w bankach , a więc naszych kredytów oraz pożyczek. Banki komercyjne właśnie po tej stopie procentowej pożyczają od Narodowego Banku Polskiego pieniądze na tak zwany krótki okres. Oczywiście zanim Rada Polityki Pieniężnej obniży lub też zwiększy radykalnie stopy procentowe to musi minąć pewien okres czasu zanim będzie to miało zdecydowanie widoczny wpływ na rynki finansowe , oraz na ceny produktów oraz usłóg w sklepach , a więc tak zwaną inflacją lub też w skrajnych przypadkach deflacje. Rada Polityki Pieniężnej decyduje o poziomie stóp procentowych na co miesięcznych głosowaniach , pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polski który w przypadku remisu w głosowaniu o podwyższeniu lub obniżeniu stóp procentowych ma decydujące zdanie jeśli chodzi o ich wysokość. Kadencja Rady Polityki Pieniżnej jest sześcioletnia.

Comments are closed.