You are here: Home > Podatki > Dlaczego płacimy podatki?

Dlaczego płacimy podatki?

Podatki to obowiązkowe świadczenia, które każdy obywatel oraz podmiot prawny musi płacić. Dzięki podatkom do budżetu państwa wpływają środki pieniężne, które następnie rozdzielane są na województwa, powiaty oraz gminy. Dzięki temu samorządy i województwa mogą planować i wykonywać własne inwestycje. Dzięki podatkom budowane i utrzymywane są szpitale, szkoły, budowane są nowe drogi wypłacane są świadczenia socjalne dla najuboższych. W Polsce istnieją podatki dochodowe PIT i CIT, majątkowe i dochodowe VAT, akcyza, cło. Podatki nakładane są także na każdy przedmiot, żywność, ubrania, każdego rodzaju usługi, z których korzystamy każdego dnia. Podatek do przedmiotów kupowanych w sklepach jest już automatycznie doliczany, dlatego cena na półkach jest taka sama jak przy kasie. Gdyby obywatele przestali płacić podatki państwo przestałoby sprawnie funkcjonować, Skarb Państwa nie miałby środków pieniężnych, którymi mógłby dysponować. Dlatego rzetelne płacenie podatków jest ważne chociażby dlatego, aby państwo działało sprawnie i bez problemów.

Comments are closed.