You are here: Home > Podatki > Czym są podatki?

Czym są podatki?

Podatki, tyle o nich słyszymy, jako każdy obywatel jest zobowiązany je płacić. Na co dzień, w trakcie robienia zakupów spożywczych, ubrań czy większych jak samochód również płacimy podatki. Są to świadczenia obowiązkowe, publicznoprawne, pobierane na rzecz państwa. Gdyby nie płacenie podatków na rzecz państwa nie mogłoby ono sprawnie funkcjonować, a w budżecie państwowym byłby ogromny deficyt. Płacenie podatków jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego obywatela każdego kraju. Fundusze uzyskane z podatków są wykorzystywane na cele publiczne. Z pieniędzy podatników dofinansowane są szkoły, szpitale, budowa dróg, nowe inwestycje czy pomoc najuboższym. Zauważyć więc można, że pieniądze z podatków w pewnym sensie wracają do podatników, gdyż korzystają oni z dróg, szpitali i innych dobrodziejstwo. Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem oraz sposobem pobierania podatków. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i firma. Unikanie płacenia podatków podlega każde, dlatego tak ważne jest rzetelne wypełnianie PIT-ów oraz rozliczanie w terminie.

Comments are closed.