You are here: Home > Podatki > Funkcje podatków – funkcja alokacyjna podatków, podatki i ich funkcje

Funkcje podatków – funkcja alokacyjna podatków, podatki i ich funkcje

Wszystkie podatki mają określoną funkcję w systemie gospodarczym, nie zawsze jednak zamierzoną przez ustawodawcę, każda funkcje podatków ma konkretny cel. Oczywiste jest, że najważniejsza jest tak zwana funkcja dochodowa (fiskalna), która polega na zapewnieniu finansowania środków publicznych. Poza tym podatki mają także funkcje pozafiskalne, takie jak:

Poszczególne podatki i ich funkcje

funkcja alokacyjna podatków

– stabilizacyjna rozumiana jako wykorzystanie podatków do zapewnienia niezakłóconego przebiegu procesów gospodarczych poprzez regulowanie przepływu pieniądza i zapewnianie klarowności obrotu pieniądzem,

funkcja alokacyjna, w ramach której podatki oddziałują na strukturę produkcji oraz wytworzonego produktu. Jej kształt jest ustalany między innymi poprzez ustalenie kogo i jak opodatkować, posługując się kryterium klasyfikacji podatków według faz tworzenia i podziału dochodów oraz źródeł pochodzenia, to kto i jak zostanie opodatkowany zależy nie od producenta czy usługodawcy ale od ustawodawcy, tak działa funkcja alokacyjna podatków

funkcja redystrybucyjna odpowiedzialna za korygowanie podziału dochodów na rynku poprzez regulowanie nadmiernych dochodów poszczególnych podmiotów oraz podnoszenie tych mniejszych. Oczywiście funkcja redystrybucyjna podatków jest bardzo ważna w perspektywie finansów państwa.

Aby móc skutecznie prowadzić politykę podatkową należy najpierw dokładnie rozpoznać kierunek i siłę oddziaływania podatków na zachodzące w gospodarce procesy gdyż jest to niezwykle istotne dla tego działania. Nie wiedząc dokładnie jak działa każdy z podatków nie będziemy mogli skutecznie sterować tymi oddziaływaniami i procesami zachodzącymi pomiędzy podatkami, a poszczególnymi podmiotami. Do tego służy funkcja redystrybucyjna podatku, nie tylko do wydawania pieniędzy z budżetu.

funkcje podatku

Wśród wyżej wymienionych funkcji tylko jedna jest interpretowana jednoznacznie i chodzi o funkcję dochodową. Funkcje pozafiskalne realizowane są w zależności od poglądów ekonomistów na rolę państwa w gospodarce i to ma znaczący wpływ na pojmowanie cech najmniej złego systemu podatkowego. Przez najmniej zły mamy na myśli system, który najmniej niekorzystnie wpływa na całą gospodarkę oraz wyrządza najmniej szkód w jej funkcjonowaniu. Niestety nie zawsze udaje się tak skonstruować system podatkowy aby jednocześnie skutecznie zapewniał pokrycie wydatków publicznych, a jednocześnie nie zakłócał działania pozostałych sektorów gospodarki.

 

funkcja fiskalna – podatki funkcje

Każdy obywatel jest zobowiązany do odprowadzania podatków w odpowiedniej wysokości na rzecz państwa. Podatki są kwestią dosyć sporną, która stanowi przedmiot zatargów między państwem, a obywatelem od wielu lat. Obywatele naturalnie, nie chcą płacić podatków ponieważ pomniejszają one ich dochody, zmniejszają zdolności konsumpcyjne, nie pozwalają na tworzenie oszczędności. Z drugiej strony, funkcjonowanie państwa bez odpowiednich wpływów do budżetu w postaci podatków byłoby wręcz niemożliwe – kto zapłaciłby za wszystkie wynagrodzenia osób zatrudnionych w sektorze publicznym? To podstawowa funkcja fiskalna jaką niosą za sobą podatki.

funkcja stymulacyjna podatku

Kluczem do sukcesu jest znalezienie takiej wysokości obciążeń podatkowych, która pozwoli na zapewnienie odpowiednich wpływów do budżetu, nie rujnujących tym samym finansów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Oczywiście w każdym kraju ta sytuacja wygląda inaczej, nie mniej jednak zawsze jakieś podatki występują. Podatki są nieodłącznym elementem dzisiejszych finansów, z którym wielu z nas musi się niestety pogodzić. Tak właśnie działa funkcja stymulacyjna podatku która jest bardzo ważna w rozwoju każdej gospodarki. Dla każdego ministra finansów stymulacyjna funkcja podatków, będzie miała olbrzymie znaczenie, bo to najlepsza droga do tego, żeby osiągać i stymulować rozwój.

Wiele osób ma pewne pojęcie na temat kwestii finansowych, jeśli jednak zaczynają się rozmowy dotyczące podatków, to wiedza obywatela ogranicza się często do tego, że wie, iż musi go płacić. Nie ma pojęcia, czym tak dokładnie jest VAT, czy akcyza. A są to podatki, co do których warto posiadać przynajmniej minimalną wiedzę, by mieć świadomość, kiedy się je płaci.

funkcja fiskalna podatków

VAT jest tak zwanym podatkiem od wartości dodanej, czyli jest to podatek od wartości towarów i usług. Należy do rodzaju podatków pośrednich, ma więc w założeniu najmniejszy wpływ na ostateczną cenę danego towaru, dobra, czy usługi. Co jednak podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zatem, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej opodatkowaniu podlega import i eksport towarów, odpłatne świadczenie usług, ale również dostawa towarów na terytorium danego kraju, wewnątrzunijne nabycie i dostawa towarów. Taka jest podstawowa funkcja fiskalna podatków.

Jeśli chodzi o podatników zaś, VAT muszą płacić osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. Co ciekawe, administracja publiczna nie ma obowiązku płacenia tego podatku. Kolejnym podatkiem jest akcyza. Znają ją z nazwy wszyscy, ponieważ właśnie akcyzą opodatkowane są napoje alkoholowe, czyli piwo, wino oraz wyroby spirytusowe, wyroby tytoniowe takie jak tytoń, papierosy, cygaretki i cygara, towary uznawane za luksusowe, na przykład perfumy, samochody, super luksusowe jachty, ale również produkty energetyczne,, czyli takie, które służą celom grzewczym bądź napędowym.

Akcyza tak samo jak VAT, jest podatkiem pośrednim, które państwo nakłada na wybrane towary konsumpcyjne, które mają wysoką wartość. Jej stawki, mają bardzo różną wysokość. Każde państwo unijne ma prawo do indywidualnego ustalenia akcyzy. Jej cechą charakterystyczną jest tak zwana jednofazowość. Znaczy to, że akcyza uiszczana jest tylko raz, jednokrotnie. Pierwotnie, ma za zadanie uiścić ją producent lub importer. Ostatecznie zaś, doliczona zostaje do ceny towarów, a ciężar jest zapłaty, przerzucony zostaje na producenta.

Co się dzieje z podatkami – funkcja alokacyjna podatków

Często wyrażamy swoje niezadowolenie związane z odprowadzaniem wysokich podatków w państwie. Dlaczego i w jakim celu są odprowadzane? Żeby je wydać ponownie, to tak zwana funkcja alokacyjna podatków.

Każdy obywatel musi odprowadzać podatki, procent ich zależy od ustalonej wcześniej przez rząd danego kraju ustawie. Jednak co dzięki nim maja przeciętni ludzie, zwykli zjadacze chleba?

Wydaje nam się niesprawiedliwym to, że musimy oddawać nasze ciężko zarobione pieniądze, jednak co by było, gdybyśmy tego nie robili. Już od zarania dziejów od obywateli pobierane jest opodatkowanie. Spoglądając setki lat wstecz jesteśmy w stanie zobaczyć, że zostały one pobierane na rzecz bezpieczeństwa narodowego, czyli po prostu na wojsko, a także infrastrukturę.

funkcja alokacyjna polityki fiskalnej

Mimo, że płacimy wysokie podatki, funkcjonowanie wielu instytucji pozostawia sporo do życzenia. Nasze pieniądze przeznaczane są na budowę dróg miejskich, wojewódzkich, autostrad, na instalacje energetyczne, kanalizację oraz wszystko to co niezbędne jest do swobodnego transportu i funkcjonowania sieci komunikacyjnych. Kolejną sprawą są wszystkie instytucje edukacyjne, począwszy od publicznych przedszkoli, szkół oraz uczelni wyższych. Wszelkie kursy fundowane przez państwo opłacane są z puli naszych wspólnych pieniędzy.  Narodowy Fundusz Zdrowia, nasze wizyty u lekarza, mimo tego, że wymagają czasami cierpliwości są refundowane przez Kasę Chorych. Niektóre refundowane leki są opłacalne przez obywateli. Kultura i rekreacja, czyli muzea, teatry, konwersowanie zabytków również są fundowane z kasy społecznej. Bezpieczeństwo narodowe a także wewnętrzne, czyli wojsko, policja oraz cały niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sprzęt również istnieje dzięki naszym podatkom. Wszelkie domy pomocy socjalnej, opieka dla bezdomnych i potrzebujących, zasiłki dla najuboższych… Wszystko co nie jest sprywatyzowane jest zbudowane dzięki naszej wspólnej pracy. Taka jest funkcja alokacyjna polityki fiskalnej

Wciąż jednak wydaje nam się to za mało porównując sytuację w naszym kraju z krajami zachodnimi. Nasze podatki są względnie wysokie, a wciąż tyle do zrobienia w naszym kraju.

Finanse państwa – funkcja alokacyjna polityki fiskalnej

Często w telewizji słyszymy, że Polska popadła w kryzys finansowy, podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej. Czym są zatem te finanse według słownika języka polskiego i słowników zawartych na poszczególnych różnych stronach internetowych? Otóż finanse to ogół procesów, które są zdecydowanie związane z gromadzeniem oraz rozporządzaniem, a także z wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Wspomniane powyżej gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej.

Postać zwrotna to nic innego jak zaciągana coraz to bardziej ze względu na trudne czasy pożyczka. Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu, a także do usługi. Finanse mają cztery główne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja stymulacyjna, która ma za zadanie hamowanie albo też pobudzanie działalności gospodarczej w danym regionie większym bądź mniejszym.

Drugą funkcją finansów jest tak zwana funkcja rozdzielcza, która posiada z kolei trzy podfunkcje: ostateczną, a więc wtedy, gdy zakupujemy jakiś towar i nagle wypadnie on z rynku, transakcyjną, czyli wtedy, gdy jest przeprowadzane wiele transakcji, tak zwany szereg, a ostatnia podfunkcja to transferowa, która pojawia się wtedy, gdy pieniądz przemieszcza się na rynku bez żadnych ruchów towarów ani bez ruchów jakichkolwiek usług.

Trzecią funkcję finansów, o których tutaj mowa, jest funkcja fiskalna. Wspomniana funkcja polega na gromadzeniu funduszy przez jakiekolwiek podatki, również przez obligacje czy też banki albo różnorakie przedsiębiorstwa. Wreszcie ostatnia funkcja opisywanych finansów jest to funkcja kontrolna, a więc jak sama nazwa wskazuje kontroluje finanse w różnych spółkach, przedsiębiorstwach, bankach i tak dalej i tak dalej. Podsumowując, finanse to niezwykle istotny czynnik funkcjonowania każdego człowieka stąpającego po kuli ziemskiej. Bez pieniędzy nie ma człowieka, można przecież zaryzykować takowe stwierdzenie w dzisiejszym materialnym świecie, którym przyszło nam żyć.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.