You are here: Home > Biznes i firma > Zakładanie firmy i biznes plan

Zakładanie firmy i biznes plan

Przy zakładaniu firmy bardzo ważne jest stworzenie biznes planu, który pozwala na ocenę szans powodzenia firmy w danej branży. Biznes plan musi być stworzony w sytuacji, gdy zakłada się firmę z dodatkowym finansowaniem w postaci dotacji czy też w postaci kredytów. Stworzenie biznes planu pozwala na przygotowanie się na różne warunki, z którymi można spotkać się na rynku w trakcie działania firmy. Każdy profesjonalny biznes plan realizowany jest w zakresie części finansowej w trzech wersjach, czyli w optymistycznej, optymalnej oraz pesymistycznej.

Optymistyczna wersja biznes planu zakłada korzystniejsze warunki rynkowe, które szybciej pozwalają na uzyskanie zysków przez firmę lub zbilansowanie się dochodów i wydatków. W przypadku optymalnej wersji biznes planu zakłada się najbardziej realne wskaźniki gospodarcze oraz rozwój firmy. W wersji pesymistycznej przyjmuje się dekoniunkturę na rynku, która może nagle się pojawić, co może wydłużyć okres, w którym firma nie będzie dochodowa, co utrudnia utrzymanie się na rynku. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.